BSO/TSO


Naschoolse opvang

In Abcoude zijn meerdere organisaties voor naschoolse opvang. Op de Piusschool werken we samen met Helden opvang. Deze opvang is op de Pius zelf. Sommige kinderen gaannaar Borus of naar Kind en Co elders in het dorp. 

HELDEN opvang
https://heldenopvang.nl/

KMN Kind & Co
https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-piet-mondriaan/

Borus
www.borusabcoude.nl


Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang wordt door de Pius school zelf georganbiseerd. Als uw kind op school start, ontvangt u meer informatie.

 

 

Overige websites

Kalisto logo 3 300x106